Γναθολογια

Σχετικά με την Γναθολογία

Η Γναθολογία είναι η ειδικότητα της Οδοντιατρικής που ασχολείται με τη διάγνωση και τη διαφοροδιάγνωση των παθήσεων της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης (ΚΓΔ).

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να προσδιορίσουμε την αιτία του προβλήματος. Αυτή μπορεί να εντοπίζεται στους μύες, στη σύγκλειση των δοντιών ή σε ενδεχόμενη εξάρθρωση της ΚΓΔ. Η συνέχεια και η επιτυχία της θεραπείας, έχουν σαν απαραίτητη προϋπόθεση τον ακριβή εντοπισμό της υποκείμενης αιτιολογίας.

Το πρώτο βήμα για μια σωστή διάγνωση είναι η λεπτομερής καταγραφή του ιστορικού του ασθενή. Ακολουθεί το κλινικό σκέλος, όπου γίνεται ψηλάφηση των μυών του στοματογναθικού συστήματος. Για την ανάλυση της σύγκλεισης του ασθενή, τα μοντέλα των γνάθων τοποθετούνται στον πλήρως προσαρμοζόμενο αρθρωτήρα. Η μεταφορά της άνω γνάθου στον αρθρωτήρα πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός ειδικού εργαλείου, του προσωπικού τόξου, οπότε και καταγράφουμε την θέση της άνω γνάθου στο στοματογναθικό σύστημα. Η θέση αυτή είναι εξατομικευμένη, δηλαδή διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Στη συνέχεια, γίνεται μια καταγραφή για τον προσδιορισμό της θέσης της κάτω γνάθου ως προς την άνω, χρησιμοποιώντας τη θέση αναφοράς (Reference Position, RP). Η RP είναι μια θέση, στην οποία η ΚΓΔ δε δέχεται πίεση, επιτρέποντάς μας να δούμε τη σκελετική σχέση μεταξύ της άνω και της κάτω γνάθου. Στον αρθρωτήρα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πλήρη ανάλυση της σύγκλεισης, ώστε να εξετάσουμε την ύπαρξη πρόωρων επαφών, καθώς και να μελετήσουμε το μασητικό επίπεδο και τις υπόλοιπες παραμέτρους.

Στην  περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια δυσλειτουργία στην ΚΓΔ, είτε μετατόπιση είτε εξάρθρωση, θα πρέπει να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες για τη δυναμική της άρθρωσης και για τον τρόπο λειτουργίας των μυών, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τον πλήρως προσαρμοζόμενο αρθρωτήρα. Αυτό το πετυχαίνουμε με τη βοήθεια της αξιογραφίας, μιας εξέτασης που πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικών εξαρτημάτων και λογισμικού. Μετά το πέρας της εξέτασης, έχουμε συλλέξει όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για την ανάλυση του συστήματος.