Προσωπικές Πληροφορίες:

Ημ/νιαΓεν.19/07/1975

Email: gdentist@solomonidisdental.com

Ειδικότητα/Θέση: Ορθοδοντικός- Iδρυτής Solomonidis Dental Care.

Εκπαίδευση και κατάρτιση:

1993-1998

 • Πτυχίο Γενικής Οδοντιατρικής. Κρατική Ακαδημία Ιατρικής του Τβερ, Ρωσία

1999-2002

 • Πτυχίο στην ειδικότητα της Ορθοδοντικής. Κρατική Ακαδημία Ιατρικής του Τβερ, Ρωσία
 • Σεμινάριο σχετικά με τη μέθοδο Alexander, για την αντιμετώπιση της Βαθιάς Σύγκλεισης. Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

2000-2002

 • Συμμετοχή στο 5ο Συνέδριο  της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γλωσσικής Ορθοδοντικής. Βρυξέλλες

2011-2013

 • Συμμετοχή  στο 2ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα  “Συνδυαστικές προσεγγίσεις στη σύγχρονη οδοντιατρική”. Μόσχα, Ρωσία
 • Σεμινάριο σχετικά με τον  χειρισμό του νάρθηκα Clear Aligner. Shue Dental Technology, Γερμανία
 • Σεμινάριο γναθολογίας  και σύγκλεισης στη συνδυασμένη οδοντιατρική. Οδοντιατρική Σχολή  της Βιέννης, Αυστρία, 2011
 • Ειδικό σεμινάριο για την προσαρμοσμένη οδοντιατρική. Οδοντιατρική Σχολή  της Βιέννης, Αυστρία

2014-2016

 • Σεμινάριο  με θέμα “Αναπλαστικές τεχνικές μέρος I: Τεχνικές συλλογής οστού, ανάπλασης και χειρουργικής μαλακών ιστών”. Διεθνές κέντρο εμφυτευματολογίας   και στοματική χειρουργικής, Οlsberg, Γερμανία
 • Σεμινάριο “Αναπλαστικές τεχνικές μέρος ΙΙ : οστικά μοσχεύματα και διαχείριση των μαλακών ιστών στο Διεθνές κέντρο εμφυτευματολογίας   και στοματική χειρουργικής”. Οlsberg, Γερμανία
 • Σεμινάριο “Συνδυασμένης Οδοντιατρικής σε Κρανιογναθικές Διαταραχές”. Αθήνα
 • Συμμετοχή στο “1ο Διεθνές Συμπόσιο: Διαχείριση των μαλακών ιστών γύρω από οδόντες και εμφυτεύματα”. Μιλάνο, Ιταλία